Skip to content

Måned: december 2010

Tilfredshed og Rigdom

”Rousseaus synspunkt bygger på en bestemt hypotese angående velstand: at velstand ikke er det samme som at have mange ting. Velstand involverer det vi længes…

Comments closed