Om Slow Living

Om Slow Living

At forklare hvad slow living ‘generelt’ handler om, gør jeg bedst gennem andres ord.
Jeg har fundet ord hos Pejgruppen. Det handler egentlig om Kinfolk, mode og trends. Men jeg har konstrueret en lille note herudfra, hvad det er slow living gør, er og ønsker:

  • Kombinerer fortidens erfaringer med fremtidens visioner.
  • Gør op med de negative konsekvenser, som overforbrug samt hurtig produktion og levemåder har for miljøet og det sociale og samfundsmæssige helbred.
  • Når man “slow-lever” giver man tilbage og bliver stærkere forbundet til jorden, samfundet og sig selv.
  • Simple, få og rene produkter, der giver mening for både miljø, samfund og forbruger.
  • Globalt skift i måden man tænker på sin plads i verden på.
    Æstetisk budskab om at bo simpelt, genopdage de oprindelige håndværk, fællesskab, fristeder i fokus.
  • Slow living taler til bevidste forbrugere…
  • …søger langsommere hverdag, hvor mad, samvær, håndværk og det at sikre en balanceret livsstil for fremtidige generationer anses for essentielle aspekter.

Se den rigtige, sammenhængende, fulde tekst her:
Trendinspiration: Slow Living. Pejgruppen.

Læs mere her:
Slow Movement (wiki)
Slow living (wiki)